Stichting Edese Schaapskudde


De Stichting Edese Schaapskudde (St. ESK) heeft sinds de oprichting in 1953 een vierledig doel:
het beheer van de heideterreinen of andere natuurgebieden;
de instandhouding van cultuurhistorische waarde;
de instandhouding van een oud schapenras zijnde van het ras Veluws Heideschaap en de reden waar de kudde het meest bekend om is
het – waar mogelijk – vervullen van een recreatieve functie.

Als Stichting Edese Schaapskudde wordt door onze herders met de 2 schaapskudden, in overleg met de eigenaren van de terreinen, gezorgd dat de Eder heide en de Ginkelse heide begraasd worden en niet dichtgroeien met bomen en struiken. Ede houdt zo een mooie paarse heide en een schitterend wandelgebied van Bennekom tot voorbij De Mossel. Een terrein dat al sinds de middeleeuwen zijn waarde bewezen heeft, eerst voor de veeteelt en later voor het toerisme.

Het Veluws Heideschaap was na de Tweede Wereldoorlog bijna uitgestorven. Deze schapen zijn zeer mensvriendelijk en uitermate geschikt voor het heideterrein. Waar vroeger de lokale keuterboeren gezamenlijk één herder met alle schapen op pad stuurden is het tegenwoordig één kudde per terrein. Om een schapenras in stand te houden moeten er jaarlijks lammeren geboren worden. De oudere schapen worden verkocht aan opfokkers. Anders wordt de kudde te groot. De herders hebben een dagtaak aan het verzorgen van de schapen, de kooien en de terreinen.

Stichting vrienden van de Edese Schaapskudden


De Stichting Vrienden van de Edese Schaapskudden (St. VESK) bestaat uit een aantal betrokken mensen die zich, gesteund door vrijwilligers, inzetten om het bestuur, tevens beheerder, van de Edese Schaapskudde te ondersteunen door middel van fondsenwerving. Hiervoor wordt een goede relatie onderhouden met het lokale bedrijfsleven om op deze wijze ondernemers uit te nodigen om de kudden te sponsoren. Dit kan op veel manieren.
Met het lokale publiek is ook een goede band met als resultaat dat er ieder jaar meer lammetjes ‘financieel geadopteerd’ worden hetgeen ook weer bijdraagt aan het onderhoud en beheer van de kudden. Daarnaast worden schapenknuffels en aanverwante schapenartikelen verkocht waarvan de opbrengst ten goede komt aan de schaapskudde. Deze vindt u onder het tabblad ‘webshop’.

Ieder jaar worden een aantal activiteiten georganiseerd zoals de adoptiemiddag voor het bedrijfsleven, de twee lammetjesweekenden voor alle Edenaren en als klap op de vuurpijl de jaarlijkse schaapscheerdersdag met als sluitstuk de oergezellige scheerdersmaaltijd, die in de nieuwe schaapskooi plaatsvindt.
In de Kerstperiode wordt, op basis van een uniek schilderij dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt en gedoneerd aan de St. VESK, een originele Kerstkaart verkocht. Hiermee wordt een bescheiden bijdrage voor de kudden gerealiseerd. De verkoop wordt gedaan met behulp van een aantal trouwe en actieve winkeliers die ons hier van harte bij helpen.
Met het geld dat de stichting op deze manier inzamelt worden projecten binnen de schaapskudden gefinancierd. De laatste jaren zijn dat een nieuw hekwerk bij de schaapskooi op de Eder heide en een ‘kantoortje’ in de schaapskooi op de Ginkelse heide.

De St. VESK onderhoud een goede relatie met de lokale media en pers om met hun hulp ons grote publiek iedere keer weer te overtuigen dat Ede zo’n enorme rijkdom bezit in de vorm van 2 prachtige schaapskudden.