Zeventig jaar geleden, op 26 november 1953, werd de Stichting Edese Schaapskudde opgericht. Er werd gestart met een kleine kudde op de Ginkelse heide, mede mogelijk gemaakt door de Buurt Ede-Veldhuizen. 
De kudde werd ondergebracht in de oude kippenschuur van de familie Kramer, tegenover herberg Zuid-Ginkel. De eerste herder, Jacob Mouw, werd met zijn kudde feestelijk onthaald door burgemeester Oldenhof en militaire en burgerlijke overheden. 

De Stichting Edese Schaapskudde is de oudste kudde met het Veluws heideschaap. 
Tegenwoordig heeft de stichting twee kuddes en twee herders, en het aantal schapen is vele malen groter dan in 1953. De Stichting Edese Schaapskudde houdt zich bezig met het beheer van de kuddes en degenen die ermee werken. Daarnaast is de Stichting Vrienden van de Edese Schaapskudden opgericht om de schaapskudden te promoten en te zorgen voor extra inkomsten. 

Dit mooie jubileum gaat niet ongemerkt voorbij. Het komende jaar wordt er op diverse manieren aandacht aan geschonken. 
Het begint op de datum van de oprichting met de uitgifte van een speciale postzegel. De verkoop loopt via onze webshop: www.edeseschaapskudden.nl. Een setje van 10 postzegels kost € 19,53, de prijs is gerelateerd aan het oprichtingsjaar. 

De opbrengst is uiteraard voor onze kudden. Helpt u ons mee door het kopen van deze speciale postzegel?