Wij vinden het belangrijk een goede relatie te onderhouden met de inwoners van de gemeente Ede en de recreanten die binnen onze gemeentegrenzen verblijven. Om onze bezoekers beter te kunnen ontvangen zijn wij van plan diverse materialen aan te schaffen en het is natuurlijk prachtig wanneer dat lukt via EdeDoet. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Ede zich samen met ons inzetten om dat te realiseren. Een prachtige wisselwerking met de schaapskudden.

Doet u weer mee en doneert u de waardecheque van EdeDoet aan de schaapskudde? U vindt ons initiatief hier: https://www.ededoet.nl/initiatief/2707

Alvast hartelijk dank